Žene od sada mogu da rade u rudnicima

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otkazao je Konvenciju Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu žena broj 45 iz 1935. godine, čime je ženama u BIH omogućen rad u rudnicima. Inicijativu o otkazivanju Konvencije u parlamentarnu proceduru uputilo je Ministarstvo civilnih poslova.

“Ističe se da je Evropski komitet za socijalna prava Savjeta Europe utvrdio, nakon analize izvještaja iz BiH o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje, da stanje u BiH u vezi s pitanjem zapošljavanja i jednakih mogućnosti nije u skladu s Evropskom socijalnom poveljom (revidiranom) te da BiH treba promijeniti svoje radno zakonodavstvo i ukinuti odredbe koje se odnose na zabranu rada pod zemljom za žene”, stoji u prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH.

Prethodno je i Predstavnički dom dao saglasnost o otkazivanju Konvencije. Konvencija je na snagu stupila 30. maja 1937. godine čime se radno zakonodavstvo BiH izjednačava s evropskim.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login