ZEMLJE BUDUĆNOSTI: Ovo će biti ekonomski najmoćnije države svijeta do 2030.godine!

PricewaterhouseCoopers, jedna od najvećih svjetskih kompanija za pružanje profesionalnih službi, upravo je objavila svoja predviđanja najuspješnijih ekonomija na svijetu do 2030.godine

Izvještaj naslovljen “Dugoročna prognoza: kako će se globalni ekonomski poredak promijeniti do 2050. godine?” poredao je 32 zemlje po predviđenom globalnom BDP-u prema paritetu kupovne moći.

 

Iznosi su u dolarima i prema konstantnim vrijednostima ( napr. trenutno je za Sjedinjene Američke Države taj iznos 18.562 triliona dolara)

32. Holandija — $1.08 triliona

31. Kolumbija — $1.111 triliona

30. Južnoafrička Republika — $1.148 triliona

29. Vijetnam — $1.303 triliona

28. Bangladeš — $1.324 triliona

27. Argentina — $1.342 triliona

26. Poljska — $1.505 triliona

25. Malezija — $1.506 triliona

24. Filipini — $1.615 triliona

23. Australija — $1.663 triliona

22. Tajland — $1.732 triliona

21. Nigerija — $1.794 triliona

20. Pakistan — $1.868 triliona

19. Egipat — $2.049 triliona

18. Kanada — $2.141 triliona

17. Španija — $2.159 triliona

16. Iran — $2.354 triliona

15. Italija — $2.541 triliona

14. Južna Koreja — $2.651 triliona

13. Saudijska Arabija — $2.755 triliona

12. Turska — $2.996 triliona

11. Francuska — $3.377 triliona

10. Ujedinjeno kraljevstvo — $3.638 triliona

9. Meksiko — $3.661 triliona

8. Brazil — $4.439 triliona

7. Njemačka— $4.707 triliona

6. Rusija — $4.736 triliona

5. Indonezijaa — $5.424 triliona

4. Japan — $5.606 triliona

3. Indija — $19.511 triliona

2. Sjedinjene Američke Države — $23.475 triliona

1. Kina — $38.008 triliona

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor