Zem Komerc d.o.o. : „ VAŠ USPJEH JE NAŠ USPJEH!“

Vl. Muhamed Arifagić

Mobitel: 061 783 138

Telefon: 037 686 076

Fax: 037 686 076

E-mail: zem.komerc@hotmail.com

Facebook: facebook.com/Zemkomerc

O nama

Zem Komerc d.o.o. je agencija za računovodstvo koja je osnovana 2001. godine sa sjedištem u Sanskom Mostu i Prijedoru u cilju pružanja knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga. Naše preduzeće od samog osnivanja bilježi pozitivno poslovanje i kontinuirani rast. Važno je napomenuti kako poslujemo na oba entiteta.

Radni kolektiv Zem Komerca se sastoji od šest iskusnih i motiviranih članova koji se svakodnevno usavršavaju i informišu kako bi bili u korak sa turbulentnim poslovnim okruženjem. Na čelu preduzeća kao certifikovani računovođa i magistar ekonomije se nalazi Arifagić Kadira (Beba) koja bilježi dugi niz godina u računovodstvenom i finansijskom sektoru.

Kako bi pružili što bolje usluge svojim klijentima naše preduzeće ulaže velike napore u edukaciju i usavršavanje druge generacije certifikovanih računovođa.

 

Djelatnost:

  • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge (vođenje poslovnih knjiga, priprema finansijskih i statističkih izvještaja)
  • Obračun plaća (prijava i odjava radnika, izrada obrazaca za poreznu upravu, platne lise, pripremanaloga za isplatu plaća, poreza i doprinosa, izrade godišnjih prijava)
  • Porezno savjetovanje i izrada poreznih prijava (sastavljanje mjesečnih PDV prijava, sastavljanje godišnjih prijava poreza na dobit, vođenje porezne evidencije.
  • Savjetovanje (pružanje pomoći pri osnivanju preduzeća, upućivanje u finansijsko poslovanje i u zakonsku regulativu)
  • Izrada investicionih planova i ostalih izvještaja

 

Misija

Pružanje kvalitetnih i pravovremenih usluga kako bi naši poslovni partneri bolje upravljali sa svojim preduzećima sa akcentom na održavanje dugogodišnje poslovne saradnje.

 

Vizija

Biti prepoznatljivi u regiji po izvrsnosti poslovanja gdje klijenti dolaze znajući da je iza njih tim koji će im pružiti punu podršku u poslovanju i razvoju preduzeća.

 

Naše vrijednosti:

  1. Pravovremenost – ispunjavamo svoje dužnosti u predviđenom roku
  2. Kompetentnost – naš fokus je na stalnom usavršavanju naših znanja i vještina
  3. Pouzdanost – djelujemo u interesu naših poslovnih partnera pridržavajući se računovodstvenih standarda i načela kao i etičkog kodeksa.

 

 

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila