Zbog visokih temperatura potrebno dodatno angažovanje javnih ustanova

Zbog pojave ekstremno visoke temperature i moguće opasnosti ugrožavanja zdravlja stanovništva na području našeg grada, Gradonačelnik Milenko Đaković donio je sledeći set zaključaka.

– Obavezuje se AD “Vodovod” Prijedor da sagledaju tehničke kapacitete i ispravnost mehanizacije koja se angažuje za alternativno vodosnabdijevanje i preduzmu mjere na planiranju distribucije vode smanjenim kapacitetima.

– Obavezuje se AD “Vodovod” Prijedor da u saradnji sa drugi nadležnim institucijama intenzivira kontrolu kvaliteta vode za piće u distributivnoj mreži Grada Prijedora i utvrdi lokalitete za postavljanje cisterni za vosu na mjestima intenzivnijeg okupljanja građana.

– Nalaže se zdravstvenim ustanovama na području grada Prijedora da preduzmu preventivne mjere i obezbijede uslove za pojačani prihvat ugroženog stanovništva, zbog mogućnosti pogoršanja zdravstvenog stanja građana usljed visoke temperature.

– Obavezuje se “Komunalno Preduzeće” AD Prijedor da uvede vanredne termine odvoza smeća, sa područja urbanih zona.

– Obavezuju se nadležne inspekcijske službe i Komunalne policije grada o da preduzmu mjere pojačanog nadzora i sprečavanja nedozvoljenog paljenja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru te da obezbijede pojačanu kontrolu komunalnog reda u zonama kupališta i bazena, kao i pojačani nadzor nad prodajom robe u pijacama i spriječe prodaju kvarljive robe koja može uzrokovati zdravstvene probleme i pojavu zaraznih bolesti kod stanovništva.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login