Zašto mladi poslije fakulteta ne nalaze posao?

Regija Balkana, a posebno Bosna i Hercegovina, je u svjetskom vrhu po nezaposlenosti mladih u dobi između 15 i 24 godine po izvještajima Međunarodne organizacije rada (ILO) za 2017. godinu.

U našoj zemlji čak 57,5% mladih je nezaposleno, a slična situacija je i u regiji. Zbog čega smo stigli do ovoga? Prethodnih 20 godina se na fakultete sa čijom diplomom ima najviše nezaposlenih na evidencijama službi za zapošljavanje, prijavljuje najveći broj budućih studenata.

I nakon što poslije 3 ili 4 godine uspješno završe studije, ulažući pri tom veliku količinu resursa poput novca, vremena i uz puno odricanja, mladi dolaze do toga da posla nema i da je alternativa da zauvijek odu iz BiH ili nastave školovanje na master studijama. Studiranje je investiranje u budućnost, a diploma, barem kod nas, nije garancija da će posla biti. Šta je rješenje? Postoje dvije glavne oblasti koje garantuju sigurno zaposlenje danas: informacione tehnologije i preduzetništvo.

Kako prenosi najpoznatiji američki bizis magazin Forbes, od 10 najbogatijih ljudi na svijetu u 2017. godini, svih 10 su bili preduzetnici, a od prvih 5 na listi, trojica se bave informacionim tehnologijama i započeli su svoje biznise u 20-im godinama. Studije IT-a i preduzetništva Studenti koji se odluče da grade karijeru u najperspektivnijoj oblasti 21. vijeka imat će priliku da na jednom mjestu, tokom 3 ili 4 godine školovanja, steknu praktična znanja za rad u IT sektoru ili da započnu sopstveni posao.

Kombinacijom korisnih znanja i zvanja diplomiranog inženjera ili ekonomiste sa snažnom orijentacijom na preduzetništvo i stvaranje novih vrijednosti, studenti će imati sve što je potrebno da budu uspješni u 21. vijeku, ne vodeći brigu o velikom broju njihovih kolega koje čekaju na evidencijama službi za zapošljavanje ili dostupnim radnim mjestima.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login