Za zapošljavanje 2.500 lica oko 11 miliona maraka

I ove godine u Republici Srpskoj nastavlja se podrška zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica. Ta aktivnost biće podršana sa oko 10 miliona i 730 hiljada konvertibilnih maraka. Kroz pet projekata planirano je zapošljavanje oko 2.500 lica na nivou Republike Srpske.

Sredstva će biti plasirana putem javnog poziva za korištenje ovih sredstava, koji traje od 17. marta do 19. aprila. Na ova sredstva, zavisno od projekta o kojem se radi, mogu konkurisati nezaposlena lica ili poslodavci, pod uslovom da posluju u okviru zakonskih propisa. Pored ovih projekata, ovim javnim pozivom obuhvaćen je i projekat sufinansiranja zapošljavanja Roma, koji, sa 236.000 maraka, finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

— Zavod za zapošljavanje realizuje projekat samozapošljavanja u 2017.godini čija je ukupna vrijednost 2 miliona maraka, koji se finansira iz budzeta zavoda za zapošljavanje RS. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije zavoda kazao je Zdravko Suvajac rukovodilac Filijale Zavoda Za Zapošljavanje RS Prijedor.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login