Za pet godina dug za doprinose porastao 19 puta

Dug zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u posljednjih pet godina porastao je čak 19 puta, i to sa šest miliona KM, koliko su dugovali 2011. godine, na 113 miliona KM, koliko je bio zaključno s martom ove godine.

Iz podataka Fonda PIO vidljivo je da taj dug iz godine i godinu sve više raste, te da se zdravstvene ustanove ne pridržavaju ni ugovora o reprogramima koje su prethodnih godina potpisivali. Zdravstvene ustanove 2012. godine dugovale su 12,4 miliona KM, 2013. 30,6 miliona, 2014. 42,1 milion, 2015. 65 miliona KM, 2016. 84,3 miliona i logično pitanje koje se nameće je da li se uopšte taj dug može naplatiti i na koji način. “Neplaćanje pravdaju manjkom sredstava. Samo treba da se uozbilje direktori zdravstvenih ustanova i svi porezi i doprinosi se mogu platiti.

Moraju se znati prioriteti”, rekao je Mladen Milić, direktor Fonda PIO, ističući da je sve do direktora zdravstvenih ustanova, te da je mišljenja da dug koji postoji može biti naplaćen, ali pod uslovom da se svi uozbilje i da Fond zdravstvenog osiguranja pojača kontrolu utroška sredstava i onoga što mu zdravstvene ustanove fakturišu. Inače, zdravstvene ustanove mjesečno imaju 3,8 miliona KM obaveza prema Fondu PIO, a tek rijetke su one koje uopšte nemaju dugovanja po tom osnovu. Očekivano, najviše Fondu PIO duguje najveća zdravstvena ustanova u RS, odnosno Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci, i to 38,7 miliona KM, a iza njega je bolnica u Doboju, koja po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje duguje 10,4 miliona KM. Bolnica Kasindo duguje 9,5 miliona KM, bolnica u Foči 7,9 miliona KM, dok prijedorska bolnica duguje 5,5 miliona KM.

Kakva je situacija s uplatom doprinosa za Fond PIO najbolje se može vidjeti na primjeru bolnice u Kasindolu, koja je u posljednih pet godina uplatila doprinose za samo pet mjeseci, a ono što je primjeto jeste da ima veliki broj zdravstvenih ustanova koje tokom cijele prošle godine nisu uplatile ni marku. Gotovo sve zdravstvene ustanove koje imaju dugovanja po osnovu obaveza za Fond PIO potpisale su sporazume i ugovore o odgođenom plaćanju duga, međutim rijetko koja ustanova je to ispoštovala i počela s redovnom mjesečnom otplatom svog duga. “Prema evidencijama Fonda PIO, po osnovu reprograma na dan 31. mart 2017. godine dug iznosi 62,5 miliona KM, a u 2017. godini za 18 ustanova ističe grejs period”, rekli su u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, odgovarajući na jedno od postavljenih poslaničkih pitanja.

Dug zaključno s martom

UKC RS Banjaluka 38.733.206

Bolnica Doboj 10.457.306 KM

KC Istočno Sarajevo (Kasindo) 9.551.342

Univerzitetska bolnica Foča 7.994.240

Bolnica Prijedor 5.520.771

Bolnica Bijeljina 3.695.464 N

apomena: Brojevi su izraženi u konvertibilnim markama

Dug po godinama

2011. oko šest miliona

2012. 12.457.501

2013. 30.600.221

2014. 42.123.440

2015. 65.053.096

2016. 84.351.396

Mart 2017. 113.003.112

Napomena: Brojevi su izraženi u konvertibilnim markama

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login