Vodostaj rijeke Sane u porastu

Prema mjerenjima u 11 sati vodostaj rijeke Sane iznosio je 390 cm i blagom je porastu.

Zbog visoke dnevne temperature i topljenja snijega vodostaj je u porastu i u gornjem slivu rijeke Sane i još nekih pritoka.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila