Vodostaj rijeke Sane dostigao kritični nivo

Vodostaj rijeke Sane dostigao je nivo od 420 cm što predstavlja kritični nivo vodostaja ove rijeke.

Gradonačelnik grada Prijedora proglasio je se prvi stepen pripravnosti mjera zaštite od poplava-stanje redovne odbrane od poplava na području grada Prijedora.

Obavezuju se svi subjekti zaduženi za zaštitu i spasavanje i javna preduzeća i ustanove na području grada Prijedora da preduzmu potrebne i planirane mjere zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara u ugroženim zonama.

Obavezuje se Odsjek za civilnu zaštitu da prati stanje vodostaja rijeke Sane na terenu i da po potrebi blagovremeno predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja.

A.A.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor