Vlada BiH bogatima proglasila i one koji imaju manje od potrošačke korpe

Predloženi Nacrt zakona o porezu na dohodak FBiH loše je rješenje i za poslodavce i za radnike, a argument da će se većom stopom poreza oporezivati bogati sloj stanovništva je smiješan, jer kako može bogati sloj biti onaj koji ima 1.500 KM primanja, što je niže od potrošačke korpe.

Smatra ovo ekonomista Dženan Đonlagić, poslanik DF-a i član Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH je u parlamentarnu proceduru uputila nacrt ovog zakona koji podrazumijeva da se ne oporezuju prihodi do 700 KM, u šta uz platu spada sada topli obrok, prevoz, regres, 13. plata i sve naknade, da se oni od 700 KM do 1.500 KM oporezuju sa deset odsto, a preko 1.500 KM sa 20 odsto.

Trenutno je poreska stopa deset odsto, a neoporezivi dio je 300 KM, s tim da postoji dodatni odbitak ako, na primjer, radnik izdržava dijete ili nezaposlenog supružnika.

“Mislim da su sada iz nacrta novog zakona eliminisani lični odbici. Oporezuje se sve. Jedini cilj je ubrati što više novca u budžet. Nisam siguran da će ovo izazvati pozitivne ekonomske implikacije. Kratkoročno hoće doći više novca u budžet FBiH, ali u budžetu nema novca za razvoj i on će otići u neproduktivnu potrošnju”, dodao je Đonlagić.

Kaže da misli i da će to poresko opterećenje ići preko leđa radnika i da se može desiti da dođe do umanjenja plata. On, naime, smatra da veliki broj radnika ima platu od 1.500 KM i naviše i da je to srednji sloj stanovništva.

“Nije bilo potrebe za dvije stope, nego za jednom od deset odsto. A onda posebno uvesti porez na bogatstvo. Ima puno bogatih ljudi. I kako da bude ista stopa poreza na dohodak onima od 1.500 KM primanja i onim s platom od 8.000 KM”, kazao je Đonlagić.

U Savezu samostalnih sindikata BiH, pak, napominju da veliki broj radnika ima platu do 700 KM, te da zasada ne mogu reći da li je ovo zakonsko rješenje dobro ili nije, posebno jer je doneseno bez obavezne procedure prolaska kroz Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH, što ih je iznenadilo.

“Prema onome što je prikazano javnosti, ta rješenja su korektnija od onih koja su bila ranije predložena i koja nisu dobila saglasnost ni sindikata ni poslodavaca. To prošlo rješenje je bilo da se sa 13 odsto oporezuje sve iznad 600 KM, a potom iznad 700 KM. Ovo sad je prošlo bez nas i zato imamo sumnje da se nešto prikriva”, rekao je u petak Selvedin Šatorović, potpredsjednik SSS BiH.

Dodao je da će nešto više moći reći kada dobiju nacrt zakona i njihovi ekonomski analitičari naprave izračun, te da će im biti prihvatljivo sve što neće ići preko leđa radnika i što će barem zadržati postojeće stanje.

Između ostalog, prema Nacrtu zakona o porezu na dohodak, onaj ko živi na području FBiH, a prihod je ostvario u RS, Brčko distriktu ili inostranstvu gdje je i platio porez, treba u FBiH da prijavi taj porez koji se onda prikazuje kao poreski kredit i eliminira se, čime se izbjegava dvostruko oporezivanje.

Progresivne stope poreza od deset i 20 odsto primjenjuju se i na dohodak od samostalnog rada, od ulaganja kapitala, imovine i imovinskih prava.

Oporezuje se i dividenda, ali samo ako se isplaćuje vlasnicima kapitala koji su fizička lica. Oporezuje se i dohodak ostvaren iznajmljivanjem imovine.

Komentar iz Udruženja poslodavaca FBiH nismo uspjeli dobiti, ali sudeći po reakcijama nekih članova nakon sjednice Vlade u četvrtak, nisu zadovoljni.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login