Usvojen Prijedlog krivičnog zakonika RS: Ostao termin zlostavljanje na radu

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Prijedlog krivičnog zakonika RS, u kojem, između ostalog, stoji da termin zlostavljanje na radu ostaje u tom obliku i nije zamijenjen terminom uznemiravanje, što su tražili poslodavci. Naime, poslodavci iz RS upozoravali su da će novo krivično djelo, zlostavljanje na radu, izazvati brojne zloupotrebe jer nije precizno definisano šta sve može da se smatra zlostavljanjem, zbog čega su tražili da se termin promijeni u uznemiravanje.

Iz Vlade RS je saopšteno da je prilikom izrade teksta zakonika, krivično zakonodavstvo usklađivano s međunarodnim konvencijama i direktivama EU. Iz Ministarstva pravde RS je saopšteno da će biti prilike za amandmanske prijedloge za izmjenu navedenog člana Krivičnog zakonika i da bi Prijedlog krivičnog zakonika trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri na prvoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS, kazao je da je usvajanjem Prijedloga zakonika, u kojem je ostao termin zlostavljanje umjesto da se zamijeni terminom uznemiravanje, poslana loša poruku biznisu u RS.

“Mi ćemo kroz proceduru i odbore Narodne skupštine RS tražiti da se ta formulacija ili izbriše ili zamijeni”, kazao je Aćić. Poslodavci smatraju da se mora pronaći adekvatnije rješenje jer ne znaju kako da se ophode prema radnicima, a da se to ne shvati kao neki vid zlostavljanja, te ističu da se precizno treba definisati šta podrazumijeva pomenuto krivično djelo kako ne bi dolazilo do zloupotreba.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login