U toku akcije “Vozač – pješak” evidentirano 113 prekršaja

Nastavljajući sa kontinuiranim planskim aktivnostima koje se preduzimaju radi stvaranja što bezbjednijeg ambijenta za odvijanje saobraćaja, Policijska uprava Prijedor je u dane 29. i 30.06.2017. godine na području Grada Prijedora provela akciju pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim akcentom na prekršaje koji nastaju kao posljedica nepoštovanja obaveza vozača prema pješacima, kao i prekršaje koji se ogledaju u nepropisnom kretanju pješaka.

Akcija pojačane kontrole planirana je i relaizovana kako bi se represivnim i preventivnim mjerama uticalo na bezbjednosna kretanja u oblasti saobraćaja, prvenstveno u cilju povećanja stepena bezbjednosti pješaka kao jedne od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, a imajuću vidu predstojeći period turističke sezone kada se očekuje značajno povećanje obima i intenziteta saobraćaja što će neminovno uticati i na povećanje stepena ugroženosti ove kategorije učesnika u saobraćaju.

Tokom navedene akcije ukupno su kontrolisana 104 vozača i 17 pješaka. Policijski službenici su uočili i evidentirali 113 prekršaja, odnosno novčane
kazne su izrečene za 96 vozača i 17 pješaka. Većina od ukupnog broja prekršaja za koje su sankcionisani vozači odnosila se na nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu, dok je najveći broj pješaka sankcionisan zbog prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza.

Policisjka uprava Prijedor apeluje na vozače da se prilikom kretanja vozilom pridržavaju zakonom propisanih obaveza prema pješacima, posebno prema djeci, a istovremeno skrećemo pažnju pješacima da se strogo pridržavaju zakonskih pravila o kretanju na putu jer samo na taj način mogu bezbjedno da učestvuju u saobraćaju.

Policijski službenici ove Policijske uprave i u narednom periodu nastaviće sa praćenjem stanja u ovoj oblasti i preduzimanjem potrebnih mjera i
aktivnosti iz svoje nadležnosti na očuvanju i podizanju dostignutog nivoa bezbjednosti saobraćaja.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login