U RS-u se izdvajaju posebni novčani iznosi za porodice sa troje i više djece

U BiH se već godinama bilježi pad nataliteta, što je uz iseljavanje građana u potrazi za boljim životom, jedan od osnovnih razloga za smanjenje broja stanovnika.

Podrška države izostaje u brojnim segmentima zasnivanja porodice, a jedan od tih su i porodiljske naknade koje su primjerice u FBiH neujednačene, odnosno variraju od kantona do kantona.

Nejednake su i jednokratne pomoći porodiljama koje u pojedinim kantonima iznose svega 100 KM. Kada se uzmu brojni troškovi za novorođenče u svakoj porodici, taj iznos nije ni probližno dovoljan.

Dok zapadne zemlje nude doživotnu naknadu majkama u porodicama sa četvero i više djece, u FBiH to nije sučaj, dok RS izdvaja određenu količinu novca u ovom segmentu.

Kako su za Fokus.ba istakli iz Ministarstva porodice, omladine i sporta u saradnji sa Javnim fondom za dječiju zaštitu realizuje se projekat “Fond treće i četvrto dijete”.

“Ovim projektom svim majkama koje u tekućoj godini rode treće odnosno četvrto dijete Ministarstvo porodice, omladine i sporta isplaćuje jednokratne novčane naknade koje u 2017. godini iznose 600 KM za treće odnosno 450 KM za četvrto rođeno dijete“, istakli su iz Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Dodaju da na ostvarivanje ove naknade nema uticaja materijlani status porodice, tako da je ovo jedna tipična pronatalitetna materijalna mjera.

“Ministarstvo porodice, omladine i sporta je za ove namjene u periodu 2006-2016 godina izdvojilo 8,2 miliona KM. U 2017. godini za realizaciju ovog projekta predviđeno je 900.000 KM“, naveli su iz ovog ministarstva.

Fokus

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login