U porastu vodostaj rijeka na području grada Prijedora

Uvidom u stanje vodostaja vodotoka na području grada Prijedora  dana 08.03.2016 godine vodostaj rijeke Sane iznosio je 340 cm, i ima trend rasta  s obzirom da je usljed porasta temperature došlo do naglog topljenja snijega na slivnom području rijeke Sane.. Vodostaji drugih rijeka ( Gomjenica,Miloševica,Puharska i druge) su u porastu.

Kod rijeke Miloševice došlo je do punjenja profila vodotoka i očekuje se mogućnost izlijevanja u naselju Topilik. S obzirom na rast dnevneih temperatura i naglo topljenje snijega očekuje se dalji rast vodostaja svih vodotoka na području grda Prijedora.

Imajući u vidu navedene činjenice predutete su mjere da se u stanje pripravnosti stavi građevninsko preduzeće sa kapacitetima za zaštitu od poplava i drugi subjekti zaštite i spašavanja na području grada Prijedora.

Odsjek civilne zaštite će kontinuirano pratiti stanje vodostaja i u slučaju potrebe predlagati Gradonačelniku grada Prijedora preduzimanje potrebnih mjera.

ASHA prodaja vozila Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor