Oznake "pošta"

  • RS ne da poštu na državni nivo

    Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH da do kraja februara pripremi i dostavi tekst Nacrta zakona o poštanskim uslugama BiH, međutim...