Oznake "Morska sol"

  • Morska so zamjenjuje šaku lijekova

    Prirodna morska so je zdrava, te ima terapijska svojstva. Nastaje prirodnim procesima isparavanja slane vode, pri čemu svi njeni sastojci ostaju sačuvani. Morska so zahvaljujući...