Oznake "IDDEEA"

 • Žalba ponovo ruši tender za pasoše?

  Kancelarija za razmatranje žalbi u narednih nekoliko dana, najdalje početkom iduće sedmice, trebalo bi da odluči o sudbini četvrtog tendera za nabavku pasoških knjižica, vrijednog...

 • Stiže materijal za izradu pasoša

  Repromaterijal za proizvodnju pasoških knjižica u fazi je isporuke, potvrđeno je juče u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, od strane dobavljača...

 • IDDEEA raspisala novi tender za nabavku pasoša

  Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) raspisala je novi tender za nabavku pasoških knjižica. Tender je raspisan nakon brojnih problema u...

 • Nakon pasoša IDDEEA nije obezbijedila ni tahografske kartice

  Nakon nestašice naljepnica (stikera) za registraciju vozila, brodskih knjižica i pasoša u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH prijeti i nestašica...

 • Bez pasoša u rukama, a rok probijen

  Iz zgrade u kojoj se izdaju putne isprave u Banjaluci građani su u petak mahom izlazili praznih ruku, jer ni nakon premašenog zakonskog roka od...

 • Nakon drame s pasošima, direktor IDDEEA u sukobu interesa!

  Ko se još sjeća teme zvane – hoće li biti pasoša? Nakon što su taj problem djelimično riješili u pet do 12, u Agenciji za...

 • ID­DEEA gu­bi do­zvo­lu vri­je­dnu 1,4 mi­li­ona KM

  Uko­li­ko u naj­sko­ri­je vri­je­me ne bu­de ra­spi­san ten­der za izbor izvo­đa­ča ra­do­va na iz­gra­dnji zgra­de Agen­ci­je za iden­ti­fi­ka­ci­ona do­ku­men­ta, evi­den­ci­ju i raz­mje­nu po­da­ta­ka (ID­DEEA) u...

 • Tender pri kraju, pasoša neće nestati?

  Pregovarački postupak za nabavku pasoških knjižica biće okončan početkom iduće sedmice i po svemu sudeći, kao što smo i ranije najavili, neće doći do nestanka...