Oznake "Franklin Delano"

  • Ne možemo samo uzimati, moramo i davati

    Sreća ne leži samo u posjedovanju novca; ona leži u radosti postignuća, u uzbuđenju kreativnog rada. Siguran sam da moji sugrađani Amerikanci očekuju da ću...