Oznake "fizioterapeut"

  • Fizioterapeutima ne priznaju fakultet

    Mi završimo državne fakultete i dobijemo zvanje, a u praksi nas zavedu kao više fizioterapeute. Kako je to moguće kad imamo fakultet, a viša škola...