Oznake "e-mail"

  • Pacijenti nalaze dobijaju mejlom

    Sve nalaze koje izdaje Institut za javno zdravstvo RS pacijenti širom RS mogu dobiti na mejl adresu, što je posebno dobro za one koji nisu...