Oznake "Dok smo spaljivali selo"

  • Darko Cvijetić: Dok smo spaljivali selo

    Grbljari u olovci što portretiraju sokola neletača. Čitav minut svijet bude deminutiv. Nerotkinjski neuznemirenog droba. Opožareni dio krošnje uz spaljenu kuću, potpuno je izmijenio raspored...