Oznake "Dijaliza"

  • Dogovorena niža cijena dijalize u RS

    “Sa privatnim partnerom koji pruža usluge dijalize dogovorena je niža cijena hemodijalize i hemodijafiltracije i to po jedinstvenoj cijeni od 103 evra, umjesto dosadašnjih 110...