All posts tagged "Boksit"

  • Kopaće boksit u Sanskom Mostu

    Preduzeće “Marčeta impex” iz Bijeljine dobilo je koncesiju za eksploataciju rude boksita na lokalitetu Oštrelj, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Lušci Palanke, općina Sanski...