Svaki stanovnik RS-a u minusu 2.350 KM

Na kraju prošle godine svaki stanovnik Republike Srpske (RS) bio je zadužen 2.350 KM.

Dugovi građana tog bh. entiteta povećani su u odnosu na godinu ranije, jer je zaduženost po stanovniku RS-a u 2015. godini iznosila 2.309 KM.

“Na nivou bankarskog sistema RS-a ukupne kredite stanovništvu čine krediti bankarskog sektora, mikrokreditnog sektora i potraživanja po osnovu finansijskog lizinga sektora davalaca lizinga, koji su sa stanjem na kraju 2016. godine iznosili 2,75 milijardi KM ili 2.350 KM po stanovniku RS-a”, precizira se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS-a.

Sektor mikrokreditnih organizacija u RS-u plasirao je stanovništvu iznos od 230,3 miliona KM ili 197 KM po stanovniku RS-a.

I taj iznos je uvećan u odnosu na 2015., kada je zaduženost po stanovniku RS-a 2015. iznosila 183 KM.

Bankarski sektor RS-a lani je činilo osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala kod šest banaka, dok su dvije banke u većinskom privatnom vlasništvu domaćih akcionara.

RadioS.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login