Svaka četvrta žena u BiH žrtva nasilja, uključujući i seksualno

Ženski interaktivni ruralni centar ukazao je danas na potrebu dopune Krivičnog zakonika bh. entiteta RS, u dijelu kojim se propisuju kazne za počinioce nasilja, uključujući i seksualno.

Posljednji izvještaj Agencije Evropske unije za fundamentalna prava ukazuje na široku rasprostranjenost nasilja nad odraslim ženama. Podaci iz istraživanja su uznemirujući: 33 posto žena doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje od 15. godine života; 22 posto njih doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje od partnera.

Jedna od deset žena koje su doživjele seksualno nasilje od osobe koja nije partner navodi da je u najozbiljnijem incidentu sudjelovalo više počinilaca. Istovremeno, 33 posto žena doživjelo je fizičko ili seksualno nasilje u djetinjstvu od odrasle osobe, a 12 posto njih doživjelo je seksualno nasilje u djetinjstvu od čega su pola počinili nepoznati muškarci.

Iz istraživanja provedenog u BiH, podaci govore da je svaka četvrta žena u BiH žrtva nekog oblika nasilja, uključujući i seksualno nasilje.

Traže i njegovo usklađivanje s Konvencijom Vijeća Evrope (Istambulska konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Lanzarote konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe) i Konvencijom Ujedinjenih nacija (CEDAW Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije protiv žena) te Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH.

U Prijedlogu krivičnog zakonika RS-a, koji je na dnevnom redu sjednice parlamenta 13. juna, propisana visina i vrsta predloženih kazni, kako tvrde, nije u skladu s težinom navedenih krivičnih djela i s posljedicama koje nastaju njihovim izvršenjem.

– Ženski interaktivni ruralni centar uz podršku više od 100 nevladinih organizacija i interesnih grupa zagovara pooštravanje kazni za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženom i djecom. U prethodnom periodu više hiljada građana, stručne javnosti, predstavnika civilnog društva i međunarodne zajednice iskazalo je podršku ovim aktivnostima. Posebno bi istaknuli da je i većina zastupnika deklarativno podržala prijedlog za pooštravanje kazni, a da je predstojeća sjednica Narodne skupštine RS-a prilika i za formalnu potvrdu iskazane podrške kroz usvajanje pooštrenih kazni za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženom i djecom – saopćeno je danas iz ove nevladine organizacije.

Bez adekvatnih kazni zakon gubi preventivnu funkciju i neće doći do smanjenja nasilja, koje je, kako navode, iskazano u brojevima, dostiglo više nego zabrinjavajući nivo.

Faktor

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login