Štrbački buk – nezaboravljeni dio raja (VIDEO)

Iako na prvi pogled, nakon što se spustite s magistralnog puta Bihać – Bosanski Petrovac, sve djeluje nepregledno i zapušteno, put uzak i makadamski,  iskrene ljubitelje prirodnih ljepota ovo neće pokolebati. To je samo potvrda da se aktuelno stanje u državi mnogo odražava i na turizam na prirodne ljepote kojih imamo u izobilju, a ne cijenimo ih.

Pred samim ulaskom u svoj prvi veći kanjon, rijeka Una se spušta niz predivni Štrbački buk visine 24 metra, koji uz martinbrodske slapove predstavlja najljepši vodopad na ovoj bosanskohercegovačkoj rijeci, ali i u tom dijelu Evrope.

Štrbački buk visine 24,5 m predstavlja najviši i najspektakularniji vodopad u Nacionalnom parku, a njegov postanak se vezuje za tektonska pomjeranja i stvaranje sedrenih naslaga. 24 km uzvodno od Štrbačkog buka u pravcu Kulen Vakufa, nalaze se Martinbrodski slapovi koji predstavljaju najveći kompleks slapova na rijeci Uni.

Pored Milančevog buka, u Martin Brodu možete vidjeti mnoštvo drugih slapova, kaskada i bazena koji se prostiru kroz naselje do ušća rječice Unac u Unu. Dužina ovog površinski najvećeg kompleksa slapova u Nacionalnom parku je 800 m sa ukupnom visinskom razlikom od 54 m.

Uprava Nacionalnog parka “Una”, uputila je pismenu inicijativu Komisiji za saradnju s UNESCO-om da se nadaleko znan Štrbački buk i kompleks slapova u Martin Brodu jedinstvene ljepote nominiraju za upis na Listu prirodne svjetske baštine UNESCO-a.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login