Smanjena prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tržnicama u Federaciji BiH u martu ove godine iznosila je 1.344.763 KM, što predstavlja smanjenje prodaje za 314.171 KM ili za 18,9 posto u odnosu na mart 2016. godine.

U martu 2017. godine u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama, posmatrano po grupama proizvoda, povrće je učestvovalo sa 46,6 posto, voće sa 17,9, perad i jaja sa 14,5, a krompir sa 6,9 posto.

Med i vosak su učestvovali sa 5,4, mlijeko sa 4,9, a žita i grožđe sa po jedan posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Fokus

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login