Smanjen broj nezaposlenih u Prijedoru za blizu 7 posto

Na području grada Prijedora, uz finansijsku podršku Grada Prijedora i Vlade RS, u 2016. godini zaposleno je ukupno 219 lica, čije zapošljavanje i samozapošljavanje je subvencionisano u ukupnom iznosu od 683.663 KM.

U Prijedoru je u 2016. godini došlo do smanjenja broja nezaposlenih lica za blizu 7 posto.

Pad zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu može se objasniti činjenicom da postoji i značajan broj građana iz Prijedora koji rade u drugim gradovima ili se radni odnos započeli u inostranstvu.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor