Skupština USK odlučila: Priznati diplome i “skinuti” sa budžeta USK Medicinsku školu u KŠC!

Juče je Skupština Unsko-sanskog kantona održala vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrala gorući problem u Bihaću, a to je KŠC i priznavanje diploma svršenim srednjoškolcima.

Nakon što su na prošloj sjednici održanoj u ponedjeljak, skinuli sa dnevnog reda materijale vezane za KŠC, juče su donošenjem zakona koji je isključivo za rješavanje ovog problema.

U diskusiji je raspravi o ovom zakonu Keserović Kenan je predložio zaključak koji je usvojen jednoglasno, a tiče se odgovornosti koja je vezana za ovaj problem. Zaključkom je tražio dase kompletna dokumentacija dostavi Kantonalnom tužilaštvu.

Prilikom razmatranja elaborata o osnivanju Medicinske škole u KŠC, komisije u Skupštini USK su tražile određene izmjene u elaboratu, što je i prihvaćeno od strane Skupštine. Izmjene se uglavnom odnose na način finansiranja medicinske škole, tako da se medicinska škola neće finansirati iz budžeta USK i neće nostiti epitet Javne ustanove kako je bilo predviđeno.

SanaInfo

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login