Razvoj poljoprivrede u BiH: Osjeća se nedostatak donacija

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2016. u BiH.

Izvještaj sadrži podatke koji omogućavaju zainteresiranim stranama bolji uvid u aktivnosti institucija u BiH i aktivnosti međunarodnih donatora i ima za cilj da pomogne u identifikaciji potreba poljoprivrednog sektora u ostvarivanju planiranih ciljeva. Također, cilj je da pomogne potencijalnim donatorima u kreiranju njihovih planova i definiranju prioriteta za podršku i ulaganja u sektor poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja u skladu sa strateškim prioritetimau BiH.

U izvještaju se navodi da se u sektoru poljoprivrede i dalje osjećaju posljedice nedostatka donatorskih sredstava, posebno onih iz EU.

Nedovoljno izgrađeni institucionalni kapaciteti na svim nivoima vlasti u BiH zbog nedostatka tehničke pomoći dodatno slabe, a pored otežane mogućnosti za praćenje promjena u zakonodavstvu EU, bez tehničke podrške gubi se i mreža saradnje, kako sa zemljama EU, tako i sa zemljama iz regije.

Sve to, kao i prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za posljedicumože imati pad konkurentnosti poljoprivrednog sektora te otežan izvoz poljoprivrednih proizvoda, a zbog neusvajanja standarda i modernizacije sektora u skladu sa evropskim standardima. Postoji mogućnost da se slučaj ulaska Hrvatske u EU ponovi i sa drugim zemljama iz CEFTA sporazuma prije njihovog priključenja EU, a koje su u pogledu dostizanja standarda EU ispred BiH koja, ukoliko nastavi ovim tempom, neće moći ispuniti uslove izvoza.

Imajući u vidu navedeno, kao prioritet se postavlja donošenje Strateškog plana ruralnograzvoja BiH, kao i postizanje političkog dogovora o IPARD strukturi kako bi sredstva iz IPA II programskog perioda nakon 2017. godine bila dostupna i za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH.

Faktor

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login