Problemi porodica u BiH zbog kojih traže savjetodavnu i terapeutsku pomoć

Da bi dobili određenu savjetodavnu i terapeutsku pomoć građani BiH ne moraju biti zdravstveno osigurani. Pojedine ustanove u BiH nude besplatne usluge u različitim poljima društvenog života za sve građane, a jedna od takvih je i KJU “Porodično savjetovalište” u Sarajevu.

U insitucijama ovog tipa građani mogu dobiti potrebnu podršku u rješavanju različitih problema i izazova s kojima se susreću kroz život.

U razgovoru za Fokus.ba Elma Halilović iz KJU “Porodično savjetovalište” istakla je na najčešće probleme građana u primarnoj prevenciji.

“To su vršnjačko nasilje, cyber nasilje, loša komunikacija na relaciji roditelj-dijete-škola te
izostanak saradnje porodice i škole”, kazala je Halilović za Fokus.ba.

Doprinos u rješavanju ovih problema ova ustanova daje realizacijom različitih aktivnosti.

“Sve je to u okviru naših projekata primarne prevencije, a to su jačanje saradnje sa školama, interaktivne radionice i predavanja, edukacija stručnjaka, te eventualno kroz upućivanje osoba u KJU Porodično savjetovalište radi dobivanja neke od savjetodavno-terapeutskih usluga koje pruža ustanova”, istakla je Halilović.

Brojni su problemi zbog kojih se građana javljaju za savjetodavno-terapeutsku podršku i pomoć u okviru sekundarne prevencije ove ustanove.

“Kada su u pitanju problemi korisnika naših savjetodavno-terapeutskih usluga, možemo reći da je vrlo široka lepeza problema građana zbog kojih se isti javljaju u Savjetovalište za savjetodavno-terapeutsku podršku i pomoć. Zastupljeni su tzv. razvojni, nerazvojni te multisimptomatski problemi pojedinaca, parova, roditelja i porodice. Korisnici koji se javljaju zbog ovih problema mogu dobiti pomoć i podršku kroz neku od savjetodavno-terapeutskih usluga koje pružamo, na individualnom, bračnom, porodičnom ili roditeljskom planu. Konkretna vrsta i oblik usluge zavise od prirode odnosno problematike svakog pojedinog slučaja odnosno od svakog korisnika ponaosob”, istakla je Halilović.

Fokus

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login