Prijedor: Podigli kredit kako bi asfaltirali ulice koje su uništene u poplavama

Gradska uprava Prijedora kreditno se zadužila za 430.000 KM kako bi obnovili ulice koje su proteklih godina uništene u poplavama.

Kako saznajemo, trebalo bi da bude popravljen lokalni put od doma u Saničanima do mesta Rakelići, kao i dio Rudničke ulice, od raskršća do njenog spajanja sa Ulicom kralja Aleksandra. U Saničanima dužine 3.000 metara kvadratnih biće uloženo 330.000 maraka, dok će za obnovu 500 metara Rudničke ulice biti uloženo 100.000 maraka.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da su morali novac da obezbijede podizanjem kredita i to kroz projekat hitnog oporavka od poplava.

– Osim novca u budžetu grada, stalno tragamo za povoljnim kreditima. Time možemo obezbijediti realizaciju projekata kako bi se infrastruktura Prijedora i dalje razvijala – objašnjava Đaković.

Ranije su obnovljene druge deonice istih putnih pravaca, odnosno put od Donje Ćele do doma u Saničanima i gornji dio Rudničke ulice. Budući da je za riješavanje problema ove dionice projekat predložen i odobren na dva mjesta, lokalna uprava je odlučila da jednak dio novca preusmjeri za druge dvije dionice istih putnih pravaca u Saničanima i Rudničkoj ulici.

– Tako da smo mi sada u situaciji da samo zamijenimo putne pravce koji su već bili predloženi da bismo mogli iskoristiti novac koji je obezbijeđen zbog poplava – kaže Đaković.

Međunarodna fondacija za razvoj zahtijevala je od Skupštine grada da prije javnog poziva za izvođenje radova donese odluku o promjeni namjene kredita za druge putne dionice, što je i učinjeno na poslednjem zasijedanju. U budžetu grada Prijedora za ovu godinu predviđeno je 1.550.000 KM za održavanje, rekonstrukciju, izgradnju i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva.

Od toga je 700.000 KM za redovno održavanje puteve i ulice sa makadamskim kolovoznim zastorom, dok je 300. 000 KM za one sa asfaltnim. Za izgradnju puteva i ulica planirano je 100.000 KM, a za održavanje putnih objekata, zaštitu puteva i hitne intervencije, te rekonstrukciju puteva i ulica po 50.000 KM.

 

Blic

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor