Prijedor: Počinje sistematska deratizacija

Sutra će na području Prijedora početi sistematska deratizacija koja će se vršiti do 25. avgusta.

Troškovi deratizacije biće podmireni iz gradskog budžeta za objekte kojima gazduje grad, za predškolske, školske ustanove, sakralne i vjerske objekte, javne zelene površine i parkove, otvorene i zatvorene kanale, kanalizacione mreže i deponije smeća, za šta je planirano  85.000 KM.

Deratizaciju će izvoditi preduzeće Eko Bel iz Laktaša.

 

 

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor