Prekid vodosnabdijevanja na području Kozarca

Obavještavamo naše cijenjene potrošače da je došlo do prekida u vodosnabdijevanju u naseljima na području Kozarca, dok je u nekim dijelovima grada došlo do smanjenja pritiska zbog kvara na trafou bunara EB3 u Tukovima.

Ekipe Vodovoda i Elektrodistribucije Prijedor su na terenu i otklanjanje kvara je u toku.

Očekuje se da će kvar biti otklonjen do večernjih sati.

 

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor