Poslodavci žele uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenim fakturama

Udruženje poslodavaca FBiH već duži period zahtijeva izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kao i Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, te stoga pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića pomjeranju roka naplate PDV-a, na zadnji dan u mjesecu za protekli mjesec.

– Iako smo zadovoljni što je predsjedavajući Vijeća ministara BiH prepoznao dio problema sa kojima se bespotrebno suočavaju poslodavci, očekujemo da će i ostali prijedlozi Udruženja poslodavaca FBiH biti usvojeni, bez kojih bi efekti izmjene zakona i podzakonskih akata na poslovanje, povećanje konkurentnosti domaće privrede i otvaranje novih radnih mjesta, bili minimalni – navode članovi Udruženja.

Oni iniciraju uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenim, umjesto po izdatim fakturama, bar za mala preduzeća i obrtnike, u skladu sa direktivama EU, smanjenje dnevne zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju PDV-a, pogotovo zato što se zatezna kamata kombinuje sa redovnom kamatom, kao i ukinuti pravo na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena.

– Potrebna je i izmjena Uputstva o postupku izvoza kojom bi se omogućilo podnošenje carinske prijave elektronskim putem i prihvatanje principa uzajamnosti, odnosno zaključivanje biletaralnih sporazuma o reciprocitetu povrata PDV-a iomogućiti oporezivanje stranih prijevoznika – navodi se u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Poslodavci također insistiraju na ukidanju uređaja za fiskalizaciju, uz obavezu poreznih obaveznika da se softverski povežu sa serverom Uprave za indirektno oporezivanje.

Fokus

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login