Posao sposobnim, a ne podobnim

Centri civilnih inicijativa organizovali su u Banjaluci potpisivanje peticije pod nazivom „Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome“ koju provode u okviru kampanje „Sposobnim, a ne podobnim“. Cilj kampanje je depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru.

Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili porodična veza.

Više hiljada radnika zaposleno u javnoj upravi

Netransparentnost konkursa i sistemsko zapošljavanje u javnim institucijama su najveći problemi koje Centri civilnih inicijativa nastoje riješiti kampanjama širom BiH.

”U cijeloj državi, pored tzv. moratorijuma na zapošljavanje, postoji sistemsko zapošljavanje u svim javnim i državnim institucijama koje smo anketirali. To znači da je tokom 2016. godine zaposleno više hiljada radnika u javni sektor, i pored prenatrpane javne uprave i javnog sektora”, kaže projekt koordinator CCI, Slaven Divčić.

Dati posao sposobnim, a ne podobnim

Da pripadnost političkoj partiji kao uslov za zaposlenje treba spriječiti i dati prostora sposobnim a ne podobnim, smatraju i građani.

”Smatramo da onaj ko zaslužuje da dobije neku poziciju, treba da zavisi od znanja, a ne od njegovih rodbinskih i krvnih veza”, poručuju građani.

Rješenje – snimanje intervjua

Kao jedno od mogućih rješenja povećanja transparentnosti javnih konkursa, Centri civilnih inicijativa vide u snimanju svih budućih intervjua u javnim upravama.

”Potrebno je da u svakoj fazi javnog konkursa postoji puna transparentnost”, ističe Divčić.

Do sada skupili 10.000 potpisa

Analize pokazuju da takozvani ”indeks transparentnosti” u zapošljavanju iznosi 32 od mogućih 100. Zbog toga će tražiti što hitnije izmjene postojećeg ili donošenje novog Zakona o državnoj službi i detaljnije uređenje konkursne procedure, jer svi budući kadidati treba da imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.

Do sada su skupili oko 10 000 potpisa koje će dostaviti institucijama.

BNTV

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login