Policijski službenici Policijske uprave Prijedor učesnici manifestacije ”Una regata – lađom niz Unu 2017”

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor dana 29.07.2017.godine učestvovali su u manifestaciji ”Una regata – lađom niz Unu 2017”, koja je u okviru manifestacije tokom ”Petrovdanskih dana” organizovana od strane Organizacionog odbora opštine Novi Grad (Bosanski Novi).

Manifestacija je međunarodnog karaktera i održava se u vrijeme turističke sezone, a učestvovanjem pripadnika PU Prijedor pokazuje se nesebična spremnost policijskih službenika da, pored redovnih poslova i zadataka, mogu aktivno da doprinesu i dešavanjima koja imaju za cilj druženje i zabavu i razvijanje turizma svih opština i Grada Prijedora.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor