Podsticaji u BiH 12 puta manji nego u EU

Čak 12 puta manji je novčani iznos podsticaja u poljoprivredi po hektaru korištene površine u BiH od prosjeka u Evropskoj uniji. Ovo su podaci “Uporedne analize politike podrške razvoju poljoprivrede i podsticajima u poljoprivredi u zemljama regije”, koju je u aprilu ove godine objavio Savjet ministara BiH, kao odgovor na zastupničku inicijativu, u kojoj se još navodi da u regionu jedino Albanija ima manju podršku za poljoprivredu po hektaru korištene površine.

“Kada su u pitanju izdvajanja za poljoprivredu, podrška po hektaru korištene poljoprivredne površine iznosi 23 evra u Albaniji, gdje je i najniža, zatim 40 evra u BiH, 72 evra Kosovo, 79 Crna Gora, 92 Srbija, 190 Makedonija i Hrvatska 380 evra. U zemljama EU – 27 ta izdvajanja su oko 480 evra po hektaru”, stoji u podacima spomenute uporedne analize. Nivo podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj u poređenju s Evropskom unijom u BiH je veoma nizak, a poseban rizik predstavlja tendencija opadanja nivoa budžeta za podsticaje u poljoprivredi. Ovaj nivo opadanja nivoa budžeta u BiH je velika razlika u odnosu na sve ostale zemlje koje su bile ili su sada u procesu pridruživanja pa je trenutno BiH jedina zemlja u regiji koja ima opadajuću skalu budžetskih podsticaja i jedina koja ima zaostatak u isplatama podsticaja već drugu godinu zaredom, odnosno 2015. i 2016. godina ima ovaj problem.

“Poljoprivredni sektor u RS ima veću važnost nego u FBiH, pa je u 2015. godini sektor poljoprivrede u ukupnoj nacionalnoj bruto dodatoj vrijednosti (BDV) učestvovao sa 14 odsto i u ukupnoj zaposlenosti sa 32 odsto, dok je u FBiH učešće ovog sektora u BDV-u svega pet odsto i u ukupnoj zaposlenosti 13 odsto”, navodi se u uporednoj analizi.

Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, naveo je da što se tiče RS, u posljednjih pet godina subvencije su iste i iznose 60 miliona KM godišnje, zbog čega se ne može govoriti ni o kakvom smanjenju. “U odnosu na FBiH, koja izdvaja oko 65 miliona KM godišnje (u prosjeku posljednjih pet godina), naši proizvođači su u povoljnijoj poziciji jer se u Federaciji BiH podsticaji od 65 miliona dijele na 45.000 gazdinstava, a u RS na oko 35.000 gazdinstava, koji su registrovani poljoprivredni proizvođači.

Odnosno, u prosjeku po gazdinstvu RS izdvaja 1.714 KM, a FBiH 1.462 KM”, precizirao je Macanović. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS, kazao je da su podsticaji u BiH daleko od Hrvatske i EU pogotovo. “U Hrvatskoj, na primjer, podsticaj za investicije iznosi 75 odsto od iznosa investicije, u RS je osam, a u FBiH nema tog podsticaja. Ali, problem je što niko više i neće da investira.

Prošle godine izgubili smo nekoliko stotina farmera jer ljudi više nemaju čime da plaćaju sjetvu i ulažu u proizvodnju”, naveo je Usorac i dodao da dug za podsticaje samo u RS iznosi 36 miliona KM.

Iznosi podsticaja po hektaru:
Albanija 23 evra
BiH 40 evra
Kosovo 72 evra
Crna Gora 79 evra
Srbija 92 evra
Makedonija 190 evra
Hrvatska 380 evra
EU prosjek 480 evra

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login