Počela rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ulici Nikole Pašića u Prijedoru (VIDEO)

U toku je i asfaltiranje dvorišta okolnih stambenih zgrada u ulici Vuka Karadžića, kao i prilazne putne dionice. Ukupna vrijednost radova u drugoj fazi, koje finansira Grad Prijedor je oko 200.000 maraka.

Od toga je na uređenje ulice Nikole Pašića izdvojeno oko 90.000.

U ulici Nikole Pašića je planiranno da se podigne trotoar od Muzeja do semafora, do ulice Kralja Aleksandra i da se poploča, kao i rekonstrukcija kolovoza u toj istoj dužini.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor