Oduzeta vozila idu na reciklažu?

Ukoliko Savjet ministara BiH danas usvoji zaključke predložene od strane Uprave za indirektno oporezivanje, konačno bi moglo biti riješeno pitanje više od dvije hiljade oduzetih vozila, od kojih neka duže od deceniju propadaju po skladištima UIO.

Većina tih vozila, kako su nam rekli juče u Upravi za indirektno oporezivanje, a ako se usvoje zaključci, bila bi prodata u staro željezo, a određeni dijelovi, kao što su akumulatori, bili bi uništeni u skladu s važećim propisima. “Na ovaj način bi konačno bio riješen problem pravosnažno oduzetih vozila. Trenutno se na godišnjem nivou plaća zakupnina u iznosu od 84.000 KM za smještaj pomenutih vozila. Većina vozila je u lošem stanju i produžavanjem skladištenja još više propadaju. Imajući u vidu stanje vozila, nedostatak prostora za smještaj te potrebu što skorijeg rješavanja istih sačinjen je nacrt predmetnog zaključka i dostavljen Savjetu ministara BiH”, rekli su nam juče u UIO, podsjećajući da se u skladištima trenutno nalazi 3.285 vozila, od kojih su 2.062 pravosnažno oduzeta. Ovim zaključkom praktično se UIO daju na raspolaganje oduzeta vozila da o njima odlučuje i riješi to pitanje koje Savjet ministara BiH i nadležna ministarstva već godinama ne uspijevaju.

U materijalima koji se danas nalaze na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH hronološki je objašnjeno šta se sve dešavalo s vozilima koja su oduzeta u carinskim postupcima i naglašeno da je UIO taj problem naslijedila još od carinskih uprava entiteta, između ostalog i ona vozila koja je MUP u akciji “Falsifikat” oduzeo još 2004. godine. Zanimljivo je da je ovaj materijal izrađen još polovinom prošle godine, ali je dosad nekoliko puta skidan sa dnevnog reda sjednica Savjeta ministara BiH. O problemu oduzetih vozila u institucijama BiH raspravlja se gotovo deset godina, međutim dosad nije bilo spremnosti da se to pitanje riješi na pravi način, a čak i nekoliko odluka i zaključaka po tom pitanju nikada nije sprovedeno u djelo.

“Molimo da se što prije zauzme stav po pitanju postupanja UIO s pravosnažno oduzetim motornim vozilima kako bi se ovaj problem što prije riješio. Imajući u vidu stanje vozila predlažemo donošenje odluke da se vozilima koja su pravosnažno oduzeta, a koja ne ispunjavaju uslove za stavljanje u slobodan promet, na način kako je propisano odredbama Upustva o uništenju i ustupanju cairnske robe, odnosno da se u potpunosti recikliraju”, navedeno je u materijalima o kojima će danas odlučivati Savjet ministara BiH, tačnije u urgenciji koju je UIO još prošle godine dostavio Savjetu ministara BiH. U istoj urgenciji se navodi i to da će sredstva koja se dobiju prodajom vozila za reciklažu biti uplaćena na račun trezora BiH.

84.000 KM godišnje se plaća zakup za smještaj vozila

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login