Odred Izviđača Mladen Stojanović pokrenuo je niz edukativnih radionica za svoje članove

Klud brđana Benkovac je 26. i 31.maja sproveo prvu edukativnu radionicu na temu “Čudan sam i ja, pa šta!” gdje je prisustvovalo 30-ak poletaraca, pčelica, izviđača i planinki.

Stevan Šeatović, Anja Matijaš i Mirjana Simić, po zanimanju defektolozi, uz podršku Maje Ilić i Aleksandra Sedlara, su iskoristili svoje kompetencije i iskustvo te su pripremili interesantno predavanje o osobama sa hendikepom.

Znajući da je naša organizacija otvorena za sve zainteresovane različitih godina, da je pokrenula i uključila djecu sa smetnjama u razvoju u svoj rad, da se ne vodi predrasudama, i prihvata različitosti, ovom prilikom je željela pokazati ko su ta djeca, da niko nema posebne potrebe već da su potrebe ljudi uvijek iste, skrenuti pažnju da moramo voditi računa kako se ophodimo prema njima i da budemo otvoreni za druženje i da ih prihvatimo.

Takođe, članovi su imali priliku da saznaju kojim sve sportovima osobe sa hendikepom mogu da se bave, koju asistivnu tehnologiju mogu da koriste da bi obavljali svakodnevne životne aktivnosti. Sigurni smo da su članovi sa ovog predavanja ponijeli lijepa isustva, da su promijenili svoja mišljenja, da su nešto novo naučili i da će to koristiti tokom života.

Potrebe ljudi uvijek su iste ali ih ostvaruju na različite načine.

Pogrebno Iris
%d bloggers like this: