Novi servisi usluga prema građanima

Gradska uprava Prijedor je , u želji da poboljša rad i komunikaciju sa građanima , na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedora kreirala nove servise putem kojih građani imaju mogućnost brže komunikacije sa gradskom upravom. U pitanju su , pored ranije aktiviranog servisa ” Virtuelni matičar” putem kojeg se mogu naručiti dokumenti iz matičnih knjiga, i novi servisi ” Info pult” i “48 sati”.

Iz Gradske uprave Prijedor potvrđeno je da je za građane svakako najveća dobit ušteda u vremenu koje je potrebno da se dobije određena usluga.

“Povezivanjem informacionih sistema smanjujemo broj potrebnih papira i samim tim ubrzavamo sistem tako da sami procesi budu efikasniji,” ističu u Gradskoj upravi Prijedor.
Tako se na zvaničnoj internet stranici nalazi usluga “Info pult” link gdje se mogu pronaći sve informacije o obrascima, prijavama, uvjerenjima i zahtjevima koje građani podnose Gradskoj upravi, isti su pobrojani po organizacionim jedinicama.

Pored formulara koji se može štampati i popuniti, u pregledu se jasno vidi naziv postupka, rok za izdavanje, pravo na žalbu, kao i detaljan opis neophodne dokumentacije, administrativne takse i naknada, pravni osnov, opis postupka, kao i odgovorne osobe koje će obraditi predmet i njihovi kontakti.

Novina je usluga “48 sati” link, a putem ovog servisa građani mogu prijaviti komunalne probleme u svojoj okolini koji se odnose na: saobraćaj, javne površine, vodovod, kanalizaciju, odlaganje smeća, probleme etažnih zajednica, nepropisno držanje životinja i kućnih ljubimaca, nepridržavanje reda u radu privrednih subjekata i ostali problemi u nadležnosti Gradske uprave.

Na podnesene prijave, nadležne službe su dužne u roku od 48 sati da preduzmu odgovarajuće akcije. Prijave su anonimne i ukoliko građani žele, mogu dobiti povratnu informaciju.
Prednosti e-Uprave su da Gradska uprava postaje bliža i otvorenija prema građanima, kojima je omogućen lakši pristup informacijama kao i sami tok realizacije postupaka koje vodi gradska uprava, mogućnost građana da iznesu svoja mišljenja i da se njihova mišljenja uvažavaju, smanjenje troškova i ostvarivanje prava.
Pokretanja ovih servisa sa ciljem unapređenja rada Gradske uprave i poboljšanje komunikacije sa građanima je proces koji ima kontinuiranu podršku gradonačelnika, čija se poslovna politika upravo na ovaj način najbolje može prezentovati.

ASHA prodaja vozila Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor