Nakon 27 godina sa sarajevske željeznice krenuo voz za Bihać, danas stiže u Prijedor

(Klix)
ASHA prodaja vozila Lim Profi Prijedor