Na području Prijedora 230 lica uplaćuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti postoji više vrsta osiguranja od kojih je jedan dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Na području Prijedora 230 lica svoje zdravstvene knjižice ovjerava zahvaljujući vlastitoj uplati zdravstvenog osiguranja, odnosno dobrovoljnom zaravstvenom osiguranju.

-Ovaj vid osiguranja može imati lice koje ni po jednom zakonskom osnovu ne može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje kaže Dalibor Pavlović šef Fonda zdravstvenog osiguranja RS kancelarije Prijedor. U najvećem broju ga koriste lica starosti preko 65 godina koji nemaju neku drugu vrstu zdravstvenog osiguranja.

Za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kako navodi Pavlović, jedini je uslov da lice nije zaposleno niti da je penzionere, te da nije vlasnik poljoprivrednog imanja.

K.V.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login