Mrtvac dvije godine pod istragom

Tužilaštvo BiH dvije godine je istraživalo mrtvog čovjeka. Skoro deceniju istraživali su ratne zločine nad Srbima u Bosanskom Brodu, da bi, na kraju obustavili istragu jer je osumnjičeni umro.

Žurno je omiljena riječ prvih ljudi Tužilaštva BiH. Ali neažurnost je riječ koja ih opisuje.

Žurnal je, naime, u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Tužilaštvo BiH dvije godine istraživalo mrtvog čovjeka. Neažurni državni tužioci skoro deceniju su istraživali ratne zločine nad Srbima u Bosanskom Brodu, da bi na kraju obustavili istragu jer je osumnjičeni umro.

„Obavještavamo Vas kao oštećenog da je Tužilaštvo BiH, dana 26.4. 217. godine donijelo naredbu o neprovođenju istrage protiv Brizić Ivana, a zbog smrti prijavljenog“, piše u aktu Tužilaštva BiH od 3. maja ove godine.

Dopis je upućen Marku Grabovcu, predsjedniku Udruženja zarobljenih i nestalih civila iz Broda, koji je prije petnaest godina podnio prijavu zbog ratnih zločina tom gradu.

„Prijava je prvo bila u Hagu, a onda je 2008. godine dokumentacija proslijeđena Tužilaštvu BiH. Dokumentaciju je preuzeo tužilac David Schwendiman“, kaže za Žurnal Marko Grabovac.

ROKOVI SU NEUMOLJIVI

Iz dokumentacije Tužilaštva jasno je da naredba o provođenju istrage nikad nije ni donesena. Predmet je zaveden pod oznakom KTA. Formalno je bio u radu, suštinski – nije ni otvoren. Skoro deceniju kasnije, državni tužioci odlučili su se ažurirati. No, tada su dobili obavještenje.

„Iz izvoda matične knjige umrlih, od 13. marta 2017. godine, utvrđeno je da je prijavljeni Brizić Ivan preminuo 23. juna 2015. godine“, piše u aktu koji je potpisala tužilac Dika Omerović.

Oštećenom je ponuđen pravni lijek koji bi, pojednostavljeno, mogao glasiti – zbog smrti prijavljenog može se žaliti glavnom tužiocu, i to u roku od osam dana od dana prijema. Jer rokovi su neumoljivi. Za provjere je potrebna decenija, za utvrđivanje smrti – dvije godine, a za žalbu – sedmica.

BNTV

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login