Ministarstvo odbrane BiH prodaje 50 vozila

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je javni oglas za prodaju službenih vozila Oružanih snaga BiH – saopćeno je.

Predmet Javnog oglasa prodaja je licitacija službenih motornih vozila Ministarstva i rashodovanih vozila Oružanih snaga BiH.

U pozivu su navedene specifikacije svih automobila kao i njihova početna cijena. Motorna vozila koja su predmet javnog oglasa, licitiraju se pojedinačno po označenom rednom broju, a biti će prodata ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu, saopćeno je iz Ministarstva.

Pravo učešća na prodaji/licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje izvrše uplatu kaucija u iznosu od 10 % vrijednosti početne cijene za svako motorno vozilo ponaosob za koji dostavljaju ponudu, a kako je dato u koloni 9 specifikacije.

Uplata kaucije se vrši na blagajni Ministarstva odbrane BiH, do 31.07.2017. godine do 10:30 sati, a koja služi kao jamstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude. Zaposleni u Ministarstvu odbrane/Oružanim snagama BiH i članovi njihovih užih porodica nemaju pravo učešća na licitaciji.

Motorna vozila mogu se pogledati na lokaciji „Kasarne Rajlovac“-ulica, Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom od objave javnog oglasa do 28.07.2017. godine u vremenu od 10 do 14 sati. Ponude se dostavljaju na protokol Ministarstva odbrane BiH Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, lično ili putem preporučene pošte – saopćeno je.

Fokus

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login