Lijepo vrijeme, pokrenulo je radnu mehanizaciju

Lijepo vrijeme, ovih dana, pokrenulo je radnu mehanizaciju za skidanje ozimog ječma čiji je prinos, po riječima kombajnera, zadovoljavajući. Kombajner Slavenko Vlačina iz Gornjih Garevaca kaže da se ne može reći da je rod izuzetno dobar, ali generalno gledajući, biće zadovoljavajući, kao i kvalitet zrna. Vlačina tvrdi da je na području na kojem kombajnira, ove godine, nešto manje sjetvenih površina pod strnim žitom.

Prema podacima Odsjeka za poljoprivredu Prijedor, ove sezone pod pšenicom našlo se oko 700 hektara, ječmom 200, zobi 100 i tritikalijem 350 hektara.

K.V.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login