“Ležeći policajac” koji vas nagrađuje ako ne jurite (VIDEO)

Mnogi savjesni vozači žale se da ih “ležeći policajci” diskriminišu – iako poštuju ograničenje brzine, moraju da uspore i gotovo zaustave svoj automobil kako bi lagano prešli preko izbočine na putu.

Možda je rješenje u “ležećem policajcu” koji pravi selekciju među vozačima, kažnjavajući nesavjesne, a nagrađujući one koji poštuju ograničenje brzine. “Ležeći policajci” postavljaju se najčešće u blizini škola i dječjih vrtića, ali i u drugim, uglavnom manjim ulicama gdje se vozi prebrzo, kako bi se zaštitili pješaci. Kao sredstvo sprečavanja saobraćajnih nezgoda – u kojima mogu da stradaju djeca i drugi pješaci – nisu idealni, jer osim bahatih vozača koji se ne obaziru na saobraćajne znake i upozorenja da se nalaze u zoni škole ili vrtića, “kažnjavaju” i disciplinovane vozače koji pored škola uspore i voze poštujući ograničenje brzine.

Zbog toga su u Meksiku napravili pametnog “ležećeg policajca” koji se izdiže samo kada naiđe automobil koji se kreće brže od ograničenja. Sistem se sastoji od kamere koja mjeri brzinu vozila i metalne prepreke koja je slična običnom “ležećem policajcu”, ali koja je u osnovnom položaju u istoj ravni sa kolovozom.

Ako kamera registruje da se vozilo kreće brže nego što je dozvoljeno, prepreka se izdiže iz kolovoza i nesavjestan vozač je prinuđen da uspori. U suprotnom, ako se automobil kreće u okvirima ograničenja, “ležeči policajac” ostaje neaktivan, tako da vozač koji poštuje propise može da nastavi da se kreće bez usporavanja. Pogledajte kako funkcioniše ovaj sistem:

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login