Kompanija “Hrana Produkt” dobila je nagradu Klub ROSS 400 za postignute rezultate na svojoj farmi

Kompanija za proizvodnju stočne hrane Hrana Produkt dobila je nagradu Klub ROSS 400 za postignute rezultate na svojoj farmi za tov brojlera. U ovo društvo primaju se proizvođači koji ostvare Evropski proizvodni indeks (EPEF) preko 400 u brojlerskom turnusu sa brojlerima ROSS.

”Ova nagrada dodjeljuje se za izuzetne proizvodne rezultate u tovu brojlera i odnosi se na mali procenat uginuća, izuzetno dobru konverziju i mali broj dana tova. To je priznanje koje smo i ranije dobivali i zaista se njime možemopohvaliti jer predstavlja znak odlične proizvodnje. Pored nas, nagradu je dobio i jedan od naših kupaca koji koristi našu hranu, Bogdanović DOO”, kazala je Jelena Relić, ispred Hrana Produkta.

Hrana Produkt d.o.o. je fabrika stočne hrane sa sjedištem u Salašu Noćajskom koja posluje od 1992. godine. Kompanija je u privatnoj svojini, registrirana kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet. Osnovna djelatnost je proizvodnja gotove hrane za životinje.
Od osnivanja do danas, politika kompanije je usmjerena na ulaganja u kvalitet, proizvodne i skladišne kapacitete i znanje. Rezultat tih nastojanja su dvije fabrike stočne hrane, Hrana produkt u Salašu Noćajskom i Provamin u Sremskoj Mitrovici.

Ova firma može se pohvaliti i još jednom nagradom. Naime, Vesna Stanković, komercijalni direktor Hrana Produkta izabrana je za Naj ženu u biznisu regiona, na osnovu istraživanja koje je sprovela novosadska agencija Media Invent za region Srema.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login