Isplaćeno 125,1 milion klirinškog duga: Ruskim dolarima bh. institucije praviće zgrade

Ruska Federacija isplatila je BiH 125,1 milion dolara na osnovu klirinškog duga, upravo kako je iz Ambasade Rusije “Nezavisnim” ekskluzivno potvrđeno 27. jula. Petar Ivancov, ambasador Ruske Federacije, rekao nam je da je ovim činom konačno stavljena tačka na dugovanje bivšeg Sovjetskog Saveza prema Jugoslaviji, za koje je rekao da dugi niz godina nije bilo riješeno. “Ministarstvo finansija Ruske Federacije je transferisalo sredstva Vnešekonombanku i dalo instrukciju da se novac proslijedi na poseban račun u Centralnoj banci BiH”, rekao je Ivancov.

On je podsjetio da je razmjena nota između ministarstava spoljnih poslova Rusije i BiH uslijedila 20. jula, čime je počeo da teče rok od 45 dana za isplatu novca. “Prema sporazumu, Centralna banka BiH nakon što primi sredstva ima rok od pet dana da proslijedi novac nadležnim institucijama. Cijeli postupak sproveden je u skladu sa važećim procedurama u BiH i Rusiji”, naglasio je Ivancov. Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, zahvalio je kolegama u Ministarstvu finansija Rusije i Ambasadi Rusije u Sarajevu i Centralnoj banci BiH na saradnji u sprovođenju procedure. “Izražavam zadovoljstvo što je BiH jedina zemlja bivše SFRJ kojoj je klirinški dug isplaćen u novcu, a ne u robi, i što ni politički uticaji nisu mogli spriječiti potpisivanje sporazuma i isplatu 125 milijuna dolara ruskog duga”, rekao je on i dodao da će u sve tehničke aktivnosti u procesu uplate i prenosa sredstava biti uključena entitetska ministarstva finansija i Vlada Brčko distrikta.

Podsjećanja radi, od ukupne sume FBiH pripada 72,5 miliona dolara, RS 36 miliona dolara, institucijama BiH 12,5 miliona dolara, te Brčko distriktu 3,7 miliona dolara. Institucije BiH sredstva od klirinškog duga utrošiće u kupovinu ili izgradnju objekata za smještaj institucija BiH. Prema budžetu za narednu godinu, objekte će kupovati ili graditi u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru, a u skladu s odlukama o višegodišnjim kapitalnim projektima koje odobri Savjet ministara BiH. U Brčko distriktu i Vladi FBiH sredstva iz klirinškog duga će ukalkulisati u budžet, dok je Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, ranije izjavila da bi dio novca trebalo da ode za isplatu podsticaja u poljoprivredi.

Podsjećanja radi, ona je uoči protesta poljoprivrednika u februaru izjavila da joj je žao što su se poljoprivrednici odlučili na proteste, uz napomenu da će oni biti prioritet u isplati klirinškog duga. Cvijanovićeva je juče nakon sjednice Vlade RS potvrdila da će poljoprivrednici dobiti pet miliona maraka iz sredstava od klirinškog duga za kapitalna ulaganja, prije svega za sisteme za navodnjavanje. Osim poljoprivrednika, za klirinški dug bi se mogli pitati i penzioneri u RS. Naime, Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera RS, smatra da bi penzije trebalo povećati ne za tri odsto, koliko predlaže Vlada, već za pet odsto, te da se razlika može namiriti iz sredstava klirinškog duga.

RASPODJELA

FBiH 72,5 miliona

RS 36 miliona

BiH 12,5 miliona

Brčko 3,7 miliona

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor